Vali Çiftçi’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Çiftçi’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AJANS DOĞU - Vali Mustafa Çiftçi mesajında demokratik toplumun yapı taşlarından biri olan iletişimin; insanlar arasında bilginin, fikirlerin ve davranışların paylaşılması bakımından toplumsallaşmanın en önemli araçlarından birisi olduğunu belirterek, ”Geçmişten günümüze kadar iletişim araçlarının büyük bir gelişim kaydettiği göz önünde bulundurulursa, insanların hak ve özgürlüklerinin en başında gelen bilgi edinme hakkının da, yıllar içinde faaliyet alanını geliştirmiş medya sayesinde arttığını söyleyebiliriz. Medya çalışanlarımız, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki yükümlülükleri ile demokratik bir devlette şeffaflığı, eşitliği, hesap verebilirliği sağlayabilme temel hedeflerini hayata geçirmenin en önemli araçlarından biri olan bilgi edinme hakkının en iyi biçimde karşılanması için çalışmaktadır.” dedi.

Geçmişten günümüze teknolojik yeniliklerden en çok etkilenen alanlardan biri olması bakımından gazeteciliğin, kitlelerin haber alma şeklini de biçimlendirdiğini vurgulayan Vali Çiftçi, “Telgraf ile önem kazanan bilgi iletimi, internet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte anlık haberleşme ve eş zamanlı iletişime imkan sağlamış, böylelikle gazetecilerin hitap ettiği kitle ile doğrudan iletişim kurabilen bir hâl almasına vesile olmuştur. Habercilikteki aktarım hızının artması halkın pek çok konuda anlık gelişmelerden çok hızlı bir şekilde bilgi almasını sağlamıştır. Her ne kadar haber edinme açısından internetin sağladığı geniş yelpaze çok büyük avantajlar sunsa da, bilgi sağlayıcısı tarafından alıcıya eksik, yanıltıcı bilgilerin verilmesi ile “dezenformasyon” gibi kamu yararı meyanında sorun teşkil eden bir olguyu gündeme getirmiştir. Özellikle sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan sahte, doğru olmayan ya da doğruluğu teyit edilmemiş içerikler, bilinçli bireyler tarafından faydalı içerikten ayırt edilebilmektedir. Bu boyutuyla medyanın, vatandaşların bilinçli kararlar almasına ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamasına etki eden basın gibi çok önemli bir mecrası bulunmaktadır.” diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra sözlerini şöyle devam ettirdi, “Bu açıdan her söylemin bir gerçeklik inşasına tekabül etmesi bakımından basın mensuplarımızın, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacaklarına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Basın İş Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 tarihinden bu yana “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanan günün basın camiası için sağlıklı, huzurlu günlere ve başarılara vesile olmasını diliyorum."