KUDAKA’dan iki projeye destek

KUDAKA’dan iki projeye destek
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı olan projelerini açıkladı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı olan projelerini açıkladı.

AJANS DOĞU - 30 Nisan 2024 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapıldı. Başvuruların tamamı ön incelemede uygun bulundu, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Fizibilite Desteği başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre 2 proje başarılı listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekiyor.

Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Yeşil Yolculukta Tarımsal Eğitim ve İnovasyon” ve Erzincan Belediyesi’nin Jeotermal Kaynak Arama Amaçlı Jeolojik-Jeofizik Etüt ve Fizibilite Raporu Hazırlanması, 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı Nisan ayı başarılı projeleri olarak açıklandı.