Eğitimde kadınlarımızın karnesi zayıf

Eğitimde kadınlarımızın karnesi zayıf

Erzurum’da eğitimle ilgili istatistiklere bakıldığında kadınlar açısından karnenin zayıf olduğu görülüyor.

AJANS DOĞU - Erzurum’da eğitimle ilgili istatistiklere bakıldığında kadınlar açısından karnenin zayıf olduğu görülüyor. Ancak eğitim seviyesi artıkça kadın ve erkek arasındaki oranların da birbirine yaklaştığı görülüyor.

Okuma-yazma oranı artıyor

Ülkemizde 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının 25 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki oranı 2022 yılında yüzde 23,9 oldu. Söz konusu yaş grubu içindeki ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2022 yılında yüzde 92,5 olarak gerçekleşti. 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 2022 yılında yüzde 97,6 olarak hesaplandı. 2008-2022 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı yüzde 86,9'dan yüzde 95,9'a, erkeklerde ise bu oran yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e yükseldi.

Erkeklerde okuma oranı yüzde 9,9

Erzurum’da 2022 yılı rakamlarıyla yapılan değerlendirmelerde 25 yaş ve üstü ortalama eğitim süresi 8,6 yıl olarak belirlendi. Bu değerlendirmede; erkeklerin 9,9 yıl ortalama eğitim süresine sahip oldukları görülürken kadınlarda oranın yüzde 7,3’e düştüğü tespit edildi. Erzurum bu rakamlarla; ortalama eğitim süresinde Türkiye’de 51’inci, erkekler açısından yapılan değerlendirmede 25’inci ve kadın sıralamasında 62’inci sırada yer aldı.

Eğitim seviyesi artıkça oranlar yaklaşıyor

Erzurum’da 30 bin 291 okuma yazma bilmeyen kişi tespit edilirken, bunların 3 bin 938’i erkek 26 bin 353’ü ise kadın olarak kayıtlara geçti. 25 bin 926 okuma yazma bilen ama okul bitirmeyen 6 bin kişiden 478 erkek ve 19 bin 448 kadın,105 bin 469 ilkokul mezunundan 38 bin 26’sı erkek ve 67 bin 443 kadın, 37 bin 379 ortaöğretim mezunundan 20 bin 506 erkek ve 16 bin 873 kadın, 114 bin 832 ortaokul ve dengi meslek okulu mezununda 63 bin 65’i erkek ve 51 bin 767 kadın, 145 bin 741 lise ve dengi meslek okulu mezunundan 87 bin 492 erkek ve 58 bin 249 kadın, 86 bin 906 yüksekokul veya fakülte mezununda 49 bin 378 erkek ve 37 bin 528 kadın, 11 bin 773 yüksek lisans mezunundan 6 bin 627 erkek ve 51 bin 46 kadın, 2 bin 884 doktora mezunundan 1 bin 866 erkek ve bin 18 kadın olarak tespit edildi.

Eğitim süresi en yüksek il Ankara oldu

25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2022 yılında en yüksek olduğu il 10,6 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,2 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Van, Muş ve Kastamonu izledi. 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2011-2022 yılları arasında en yüksek artış gösterdiği ilk beş il %65,1 ile Şırnak, %53,9 ile Hakkâri, %51,9 ile Bingöl, %48,1 ile Muş ve %46,5 ile Van oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise %18,2 ile Ankara, %20,5 ile Tekirdağ, %20,8 ile Eskişehir, %21,5 ile İstanbul ve %21,6 ile Yalova olarak hesaplandı.